رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>رییس انجمن ژئوفیزیک ایران: <BR>زمان وقوع زلزله قابل پیش‌بینی نیست و باید از طریق ارائه اطلاعات دقیق از شایعات جلوگیری کرد.</P>

<P dir=rtl>رییس انجمن ژئوفیزیک ایران، اظهار کرد: تاکنون هیچ روشی که بتواند زمان وقوع زلزله را پیش‌بینی کند به دست نیامده و روش‌هایی ...</P>

ادامه مطلب