رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>سومین گردهمایی دست اندرکاران بخش اکتشاف و  معدن کشور برگزار شد </P>

<P dir=rtl>به گزارش بخش خبری سایت سازمان زمین شناسی کشور کمیته اکتشاف خانه معدن ایران با همکاری سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران وسازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور سومین ...</P>

ادامه مطلب

دنبال معادن خارجی هستیم‌

<P dir=rtl>نور جهانی شدن، زودتر از بخش‌های دیگر به درون معادن تابیده است. اکنون شرایط به حالتی در آمده که برخی از کشورهای صاحب‌نام در دنیای معدن، نیروی سرمایه خود را به درون معادن دیگر کشورها انتقال...</P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><FONT color=#0000ff><STRONG>شرکت آلومینیوم دوبال، طرح افزایش انرژی تولید آلومینیوم را آغاز کرد.</STRONG></FONT></P>

<P dir=rtl><FONT color=#0000ff><FONT size=2><STRONG> </STRONG></FONT><FONT color=#000000><FONT size=2>شرکت آلومینیوم دوبال، در طرح جدید ، تولید آلومینیوم را به میزان 75 هزار تن در سال افزایش می‌‏دهد,تا تولید این کارخانه به 761 هزار تن در سال برسد ...

ادامه مطلب