رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<DIV class=PSubText align=justify>در برنامه چهارم رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن سالانه 2/11 درصد پیش بینی شده که حدود 6/5 درصد این رقم باید از طریق افزایش بهره وری باشد.</DIV>

<DIV class=PSubText dir=rtl align=justify>رضا اشرف سمنانی قائم مقام معاونت برنامه ریزی، توسعه و فناوری وزارت صنایع و معادن ضمن بیان این مطلب افزود: تحقق ...</DIV>

ادامه مطلب