رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>معاون استاندار خراسان در راس هیات بلندپایه از مدیریت زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق ( خراسان ) بازدید کرد </P>

<P dir=rtl align=justify>به گزارش خبرنگار اعزامی بخش خبری سایت سازمان زمین شناسی کشوردر این بازدید مهندس مقدوری معاون عمرانی استاندار خراسان بهمراه رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و ...</P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black size=2>استاندار تهران: آموختن فرهنگ زندگی با زلزله عامل کاهش خسارات احتمالی زلزله در تهران است</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=darkgreen size=2>سایت های خبری و رسانه‌های گروهی نباید هر شایعه و پیش‌بینی غیرعلمی و بی‌اساس در مورد وقوع زلزله را منعکس کرده و مردم تهران را دچار تشویش و نگرانی کنند.<BR></FONT></P>

ادامه مطلب