رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>با شبیه‌سازی چند زلزله شدید ایران و جهان&nbsp; پایداری لرزه‌ای سازه‌های منطبق با آیین‌نامه 2800 ارزیابی شد <BR><BR><BR></P>

<P dir=rtl>پژوهشگران آزمایشگاه میز لرزان دانشگاه صنعتی شریف، با شبیه سازی سه زلزله مهم ایران و جهان، برای نخستین‌بار پایداری عملی سازه‌های منطبق با آیین‌نامه طراحی لرزه‌ای ساختمانهای ایران را بررسی کردند.<BR></P>

ادامه مطلب