رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>امضای تفاهم نامه همکاری های پژوهشی در زمینه زلزله </P>

<P dir=rtl>- به منظور مشارکت و بهره گیری متقابل از توانایی های بالقوه و بالفعل، تفاهم نامه ای میان 3 مرکز به ترتیب، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، مرکز تحقیقات ساختمانی و مسکن و مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران به امضاء رسید. <BR></P>

ادامه مطلب