رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>دولت و سازمان توسعه و نوسازی صنایع باید بخش خصوصی را آماده تحویل و اداره واحدهای بزرگ معدنی کنند.» <BR></P>

<P dir=rtl>رییس سازمان نظارت و ایمنی معادن کشور در گفت‌وگو با خبرنگار صنعت‌ومعدن ایسنا افزود:« متاسفانه بنا به دلایلی، بخش خصوصی فعال در بخش معدن آمادگی تحویل واحدهای بزرگ معدنی و صنایع وابسته را ندارد </P>

ادامه مطلب