رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT color=black size=2>حضوری پر رنگ در زمینه اکتشافات طلا در کشور </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT color=black><FONT size=2>انجام عملیات اکتشافی طلا در زون های مختلف کشور با بکارگیری از تکنیکهای نوین و استفاده از سیستمهای بهینه استحصال طلا به مناطق محروم رونق بخشیده است....<BR></FONT></FONT></P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><FONT size=2>جهانگیری:&nbsp;تشکیلات وزارت صنایع و معادن اصلاح می‌شود</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>« با توجه به اینکه عمده تصدی‌گری‌ها در بخش صنعت واگذار شده و وزارت صنایع و معادن تنها کار سیاست‌گذاری‌ را بر عهده دارد، اصلاح تشکیلات وزارت صنایع و معادن را در برنامه داریم.»....<BR></FONT></P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><FONT size=2><FONT color=#000080><SPAN lang=en-us>&nbsp;&nbsp; </SPAN>میانگین رشد صادرات صنعتی و معدنی به 4/12 درصد رسید</FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 14pt"> </SPAN></FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>دفتر امور صادرات وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: میانگین رشد صادرات صنعتی و معدنی کشور طی 10 سال گذشته به 4/12 درصد رسید، در حالی که رشد صادرات سنتی طی این مدت 3/1 درصد بود.... <BR></FONT></P>

ادامه مطلب

<P dir=rtl><STRONG><FONT color=black>افزون بر&#1781;&#1779; میلیون دلار مواد معدنی در سه ماه نخست سال جاری صادر شد </FONT></STRONG></P>

<P dir=rtl>وزن صادرات مواد معدنی در سه ماهه نخست سالجاری به &#1780;&#1782;&#1782; هزار و&#1783;&#1776;&#1776; تن و<BR>ارزش آن به &#1781;&#1779; میلیون و&#1784;&#1776;&#1776; هزار دلار رسید... <BR></P>

ادامه مطلب