رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl>کمبود ارائه تسهیلات مناسب در کتابخانه مرکز کرمان سازمان زمین شناسی کشور<BR></P>

<P dir=rtl>به گزارش بخش خبری&nbsp; سازمان زمین شناسی این کتابخانه با در اختیار داشتن بیش از 2000 جلد کتاب و نشریات تخصصی&nbsp; نقش مؤثری را در زمینه اطلاع رسانی زمین شناسی&nbsp; ایفا می‌کند. <BR></P>

ادامه مطلب