رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

معرفی 2 پهنه گسلی در شهر بم

مهندس شهرام نصیری مسئول گروه بلایای طبیعی پایگاه ملی داده های علوم زمین کشور در گفتگوی اختصاصی با واحد خبر پایگاه در خصوص بازسازی شهر بم گفت...

ادامه مطلب

چاپ کتاب زمین شناسی ایران

کتاب زمین شناسی ایران توسو دکتر سید علی آقانباتی تهیه و چاپ شد.این کتاب به منظور تدوین مجموعه ای فشرده از ویژگیهای زمین شناختی ایران در 11 فصل و...

ادامه مطلب