رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

<P dir=rtl><FONT size=2>گذشت ۲۰ سال و صرف ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سرمایه گذاری در بخش معدن</FONT></P>

<P dir=rtl><FONT size=2>گذشت ۲۰ سال و صرف ۱۱۰۰ میلیارد تومان هزینه برای سرمایه گذاری در بخش معدن</FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>بخش خصوصی به دلیل طولانی بودن مدت بازگشت سرمایه و ریسک بالای بخش معدن کمتر به دنبال سرمایه گذاری در فعالیت های معدنکاری ...</FONT></P>

&lt;P dir=rtl&gt;&lt;FONT size=2&gt;بهره برداری از منابع ارزشمند نفلین سینیت با ظرفیت سالانه 52 هزار تن &lt;/FONT&gt;&lt;/P&gt;

<P dir=rtl><FONT size=2>بهره برداری از منابع ارزشمند نفلین سینیت با ظرفیت سالانه 52 هزار تن </FONT></P>

<P dir=rtl align=justify><FONT size=2>یکی از منابع ارزشمند کشور که به تازگی مورد بهره برداری قرار گرفت، نفلین سینیت است. هفته گذشته نخستین واحد تولید نفلین سینیت با ظرفیت سالانه 52 هزار تن در کلبیر استان ...

گفت و گو با مدیر کل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع و معادن

گفت و گو با مدیر کل امور بهره برداری معادن وزارت صنایع و معادن

تا قبل از برنامه اول توسعه تعداد ۸۰۰ معدن داشتیم ولی این رقم هم‌اکنون به ۳۴۰۰ فقره معدن ارتقا یافته است. اگر دولت حمایت‌های لازم را از معدنکاران بخش خصوصی در برنامه قرار دهد سالانه ...