رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

زلزله‎‎ شرق‎ ترکیه

یک‎ مقام‎‎ محلی‎ ترکیه‎ اعلام کرد: کانون‎‎ ایـن زمین‎‎ لرزه‎‎‎ که بزرگی‎ آن 5/5 درجه در مقیاس‎ ریشتر بود در سیوریس‎ در استان‎ الازیگ‎ بود...

ادامه مطلب