رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی:بازگشایی جاده چالوس نیازمند بررسیهای بیشتر است

رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی:بازگشایی جاده چالوس نیازمند بررسیهای بیشتر است

براساس برخی آمارها هر ساله بیش از 25 هزار نفر در ایران جان خود را بر اثر تصادفات جاده ای از دست میدهند که به زعم برخی کارشناسان علت عمده این امر، استاندارد نبودن جادهها ...