رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

هشدار رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی:خطر سقوط سنگ‌ها مسافران جاده چالوس را تهدید می‌کند

هشدار رییس گروه زمین شناسی مهندسی سازمان زمین شناسی:خطر سقوط سنگ‌ها مسافران جاده چالوس را تهدید می‌کند

جاده چالوس که پس از زلزله خرداد ماه فیروز آباد کجور به دلیل سنگ ریزش مسدود شده بود اوایل هفته جاری پس از مدتها بحث و اظهار نظرهای موافق و مخالف بازگشایی شد.