رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دومین همایش بحران‏های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها برگزار می‏شود

دومین همایش بحران‏های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها برگزار می‏شود

دومین همایش ملی بحران‏های زیست محیطی ایران و راهکارهای بهبود آنها به مدت سه روز از 4 آبان‏ماه سال جاری در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز برگزار می‏شود

استاندارد استفاده از فناوریهای سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران تدوین میشود

استاندارد استفاده از فناوریهای سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران تدوین میشود

اولین استاندارد استفاده از فناوری سنجش از دور در مطالعه یخچالهای طبیعی ایران به همت مرکز تحقیقات آب وزارت نیرو و با مشاوره دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی در حال تدوین است