رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

گلستان‎ بازهم‎ لرزید

زمین لرزه‎‎‎ای‎ به قـدرت‎ 5 درجـه در مقیاس‎ ریشتر ساعت‎ 17 و 15 دقیقه‎ بار دیگر بخشهای‎ وسیعی‎ از استان‎‎ گلستان را لرزاند

ادامه مطلب

سرمایه‌گذاری در مدیریت بحران

ایجاد سازمان مدیریت بحرانهای طبیعی کشور، ایجاد مرکز اطلاعات و هشدار، آموزشی عمومی و اطلاع‌رسانی و ضرورت تغییر نگرش مهندسی به نگرش مدیریتی از جمله اقداماتی است که باید در کشور صورت گیرد

ادامه مطلب

تا دو ماه آینده صندوق ضمانت صادرات معدنی راه اندازی می‌شود

معدنکاران می توانند، محصولات معدنی خود را با خیال راحت صادر کنند، چرا که حداکثر تا دو ماه آینده صندوق غیردولتی ضمانت صادرات وابسته به خانه معدن ایران که نهادی کاملاً غیردولتی است تشکیل خواهد شد...

ادامه مطلب

نشانه‎ های‎ جدید وجود آب‎ در مریخ‎

برخی‎‎ نشـانــه‎ هـا حــاکــی اســت‎ , تعـدادی‎‎ از سنگهـای سـطح‎ کـره‎‎ مـریـخ‎ بـه احتمال‎‎ زیـاد پس‎ از تشکیل حفره‎های‎ نـاشـی‎ از بـرخـورد شهـاب‎ سنگ‎ به‎‎ سطح‎ ایـن‎ کـره, برای‎ دومین‎ ...

ادامه مطلب

گلستان‎ به‎ شدت‎ لرزید

زمین لرزه‎ پنج‎ و هشت‎ دهم‎ ریشتـری‎ حوالی‎ شمال‎ آق‎ قلعه‎ درغـرب‎ گـنبـد کـاووس‎ استان‎‎ گلستان که کانون ایـن زمیـن لرزه‎‎‎ را که سـاعـت‎ یـک‎ و 16 دقـیقـه و 18 ثانیه‎‎ امروز ( جمعه ) روی‎ داد مرز ایـران‎ و تـرکمنستان‎‎ و مدت‎ آن را 12 تا 13 ثانیه‎ اعلا

ادامه مطلب