رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

وضعیت سنگ آهن در برنامه چهارم

با توجه به رشد روزافزون تولید فولاد در جهان، شاهد هستیم که حتی کشورهایی که در گذشته صادرکننده سنگ آهن بوده اند، اکنون تمایل به واردات آن دارند. این...

ادامه مطلب