رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

در پی بازدید کارشناسان اروپایی عنوان شد :  توانایی‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران چشمگیر است

در پی بازدید کارشناسان اروپایی عنوان شد : توانایی‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران چشمگیر است

به دنبال بازدید چند تن از کارشناسان اروپایی از سازمان زمین‌شناسی ایران، فعالیتها، تجهیزات، و نیز بین‌المللی این سازمان با سایر کشورها مثبت ارزیابی شد.