رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

در پی بازدید کارشناسان اروپایی عنوان شد : توانایی‌های سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی ایران چشمگیر است

به دنبال بازدید چند تن از کارشناسان اروپایی از سازمان زمین‌شناسی ایران، فعالیتها، تجهیزات، و نیز بین‌المللی این سازمان با سایر کشورها مثبت ارزیابی شد.

ادامه مطلب

علوم زمین و توسعه همه جانبه

چندی است که سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور میزبان کارشناسان و زمین‌شناسان برجسته جهان بوده ومتخصصان این علم، برای بازدید از بهشت زمین ...

ادامه مطلب