رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

هوکایدو ژاپن‎ لرزید

توکیوـ زمین‎ لرزه‎‎‎ای‎ به بزرگی‎ 7درجه ریشتر روز دوشنبه‎‎ سواحل‎ شرقی‎ جزیره هوکایـدو در شمال‎ ژاپن‎ را لرزاند.

ادامه مطلب

زمین‎‎ دهها نفر را بلعید

پکن‎‎‎‎ ـ درپی‎ رانش‎ زمین ومدفون شدن 25منزل‎ مسکونی‎‎ روستایی در استان‎ گویـژو در جنـوب‎ غربی‎ چین‎‎ در زیر گل‎ و لا ی 65‎ تن نـاپـدیـد شدند.

ادامه مطلب