رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

فوران آتش‏فشان PNG در گینه نو

با ادامه فعالیت و فوران آتش‏فشان جزیره "پاپوا" در گینه نو و پخش شدن خاکستر بر روی مزارع و منابع آب، بیش از نه هزار نفر مردم ساکن در این جزیره تخلیه خواهند شد.

ادامه مطلب