رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

تولید مس کودلکو شیلی

سخنگوی این شرکت گفت: فعالیتهای عملیاتی واحد مذکور احتمالاً ظرف چند ماه آتی کامل خواهد شد. راه اندازی واحد پالایشگاه شماره دو...

ادامه مطلب