رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

افزایش قیمت فلزات در سطح دنیا

دکتر منوچهر اولیازاده، استاد دانشکده معدن دانشگاه تهران مطلب افزود: با افزایش قیمت فلزات در دنیا و بالا رفتن تقاضا در بازار جهانی، ایران می تواند...

ادامه مطلب