رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رازهای گسل گرین بلت:

شما میتوانید احساس کنید که خانه شما تکان میخورد و ذرات به طرف بالا و پائین پرتاب میشوند و اگر در محیط خارج باشید...

ادامه مطلب