رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

لرزه خیزی افغانستان

مطالعات ژئــوفیزیکی دقیق و کاملی در مورد تعین ضخــامت پوستــه و ساخــتار آن در افغانستان صورت نگرفته و یا نتایج...

ادامه مطلب

شناسایی‎ 46 قمر بر گرد زحل‎

به‎‎‎ گفته پژوهشگران‎ دانشگاه هـاوایـی‎ که‎‎ این‎‎ اقمار را شناسایی‎ کرده اند , ایـن اجرام‎ آسمانی‎ پس‎ از تشکیل‎ در فاصله‎‎ سیاره های‎‎ مشتری و مریخ‎ , در دام‎ جاذبه‎‎ سـیـاره زحل‎ افتاده‎ اند ...

ادامه مطلب

پالئونت چیست؟

پالئو نت یک لیست کمک کننده طراحی شده است که ارتباط بین این علوم و دیرینه شناسان را افزایش میدهد...

ادامه مطلب

میزان آلودگی مرداب انزلی وتغییرات ژئومورفولوژی دریای خزر مطالعه می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبر سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور دکتر راضیه لک مسئول بخش فیزیک دریایی سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشور در سومین کنفرانس بین المللی ...

ادامه مطلب