رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

با حمایت های متولیان بخش معدن کشور:  فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن مس چکریز تبلور می یابد

با حمایت های متولیان بخش معدن کشور: فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن مس چکریز تبلور می یابد

مهندس مختاری بهره‌بردار معدن مس چکریزه در گفتگو با خبرنگار گروه خبر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه معدن چکریز جز ذخایر رگه‌ای مس در کشور ...