رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

نامگذاری

به پیشنهاد خانه معدن ایران به وزیر صنایع ومعادن، سال 84 سال " معدنکاری و توسعه پایدار " نامگذاری شد.

ادامه مطلب

با حمایت های متولیان بخش معدن کشور: فعالیت‌های بخش خصوصی در معدن مس چکریز تبلور می یابد

مهندس مختاری بهره‌بردار معدن مس چکریزه در گفتگو با خبرنگار گروه خبر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور با بیان اینکه معدن چکریز جز ذخایر رگه‌ای مس در کشور ...

ادامه مطلب