رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ایران ‎‎به‎ جمع‎ تولید کنندگان ید می‎پیوندد

ایران ‎‎به‎ جمع‎ تولید کنندگان ید می‎پیوندد

گرگان‎‎‎ ـ ایران به‎ زودی‎ نهمین کشور استخراج‎ کننده‎ ید در جهان‎ می‎ شود.رئیـس‎ سـازمـان‎ صنایع‎ و معادن گلستان افزود:عملیات‎ اکتشاف‎ این‎ ماده‎‎ معدنی‎ از سال‎‎ قبل در حاشیه اترک‎ و شمال‎ شهرستان‎ اق‎ قلا ...

رفاه اجتماعی و ارتقاء سطح علوم زمین در جامعه با فعالیت صنایع معدنی در معادن بکر کشور توسعه می‌یابد

رفاه اجتماعی و ارتقاء سطح علوم زمین در جامعه با فعالیت صنایع معدنی در معادن بکر کشور توسعه می‌یابد

دکتر شهریار رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان کرمان در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه خبر سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور گفت :عملکرد بخش معدن..