رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

ایران ‎‎به‎ جمع‎ تولید کنندگان ید می‎پیوندد

گرگان‎‎‎ ـ ایران به‎ زودی‎ نهمین کشور استخراج‎ کننده‎ ید در جهان‎ می‎ شود.رئیـس‎ سـازمـان‎ صنایع‎ و معادن گلستان افزود:عملیات‎ اکتشاف‎ این‎ ماده‎‎ معدنی‎ از سال‎‎ قبل در حاشیه اترک‎ و شمال‎ شهرستان‎ اق‎ قلا آغاز شد

ادامه مطلب