رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

از خورشید چه می دانید

109 عدد زمین می تواند داخل دیسک خورشید جای گیرد و داخل آن می تواند در بر دارنده ی بیشتر از 1.3 میلیون عدد زمین باشد. خورشید در حال حاضر دارای تقریبا 70% هیدروژن و 28% هلیم است. و بقیه ی این درصد...

ادامه مطلب