رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

محور چرخش زمین تغییر کرده است

به گزارش ایسنا زلزله‌شناسان آمریکا گفته‌اند به نظر می رسد که سوماترا به اندازه 120 فوت حرکت کرده و محور چرخش زمین تغییر کرده است. زمین لرزه‌ای که مسبب حادثه تسونامی آسیا بود آنقدر....

ادامه مطلب