رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

امروز همایش بررسی نحوه تامین ماشین‌آلات معدنی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ‌برگزار می‌شود

امروز همایش بررسی نحوه تامین ماشین‌آلات معدنی در اتاق بازرگانی صنایع و معادن ‌برگزار می‌شود

همایش بررسی نحوه تامین ماشین‌آلات معدنی، امروز در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با همکاری خانه معدن ایران و شرکت هپکو و با حضور وزیر صنایع و معادن ‌برگزار می‌شود.