رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس:برنامه تولید 29میلیون تن فولاد به شورای اقتصاد می‌رود

مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس:برنامه تولید 29میلیون تن فولاد به شورای اقتصاد می‌رود

مدیر عامل منطقه ویژه صنایع معدنی خلیج فارس در مصاحبه با روزنامه اقتصاد گفت: درخواست وزارت صنایع و معادن در خصوص برنامه تولید فولاد در برنامه چهارم توسعه در...

ادامه مطلب