رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رشد صادرات‎ غیر نفتی‎ دربرنامه‎ چهارم‎

رشد صادرات‎ غیر نفتی‎ دربرنامه‎ چهارم‎

محمدرضا عارف‎ در این‎ جلسـه‎‎ کـه بـا حضـور صادرکنندگان‎‎ نمونه‎ کشور درتهران تشکیل‎ شد با تاکیدبراینکه‎ بسترهای‎‎ لازم‎ برای رسیـدن‎ به‎‎ این‎ رشد صادرات‎‎ غیرنفتی‎ فراهم‎ شده است افزود...

   مدیرکل امور صادرات وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: حدود 300میلیون دلار کالای معدنی فلزی و غیرفلزی از ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده است

مدیرکل امور صادرات وزارت صنایع و معادن اعلام کرد: حدود 300میلیون دلار کالای معدنی فلزی و غیرفلزی از ابتدای سال جاری تاکنون صادر شده است

“احمد قاسمی” افزود: هدف کمی که در برنامه پنج ساله سوم در بخش صنعت و معدن دنبال می شود، صدور سالانه 440 میلیون دلار کالای معدنی فلزی و غیرفلزی است...