رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دریاچه های بیابان جوبی:

دریاچه های بیابان جوبی:

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید تعدادکثیری دریاچه های کوچک در بیابان جوبی در کشور مغولستان مستقر است که این دریاچه ها توسط تلماسه های فراوانی فراگرفته شده است. این دریاچه ها توسط آبهای زیرزمینی ...