رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

اکوسیستم در دریای خزر

. نقش خزر در شکل دهی اکولوژیک منطقه خزر به عنوان بزرگترین دریاچه دنیا حقیقتا شایسته آن است که نام دریای مازندران بر خود داشته باشد، زیرا...

ادامه مطلب

دریاچه های بیابان جوبی:

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید تعدادکثیری دریاچه های کوچک در بیابان جوبی در کشور مغولستان مستقر است که این دریاچه ها توسط تلماسه های فراوانی فراگرفته شده است. این دریاچه ها توسط آبهای زیرزمینی تغذیه میشوند..

ادامه مطلب