رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

کوه آتشفشان "مانارو" در دریاچه "دوئی" در کشور جزیره‌ای "وانواتو" در جنوب اقیانوس آرام فوران کرد

کوه آتشفشان "مانارو" در دریاچه "دوئی" در کشور جزیره‌ای "وانواتو" در جنوب اقیانوس آرام فوران کرد

کوه آتشفشان "مانارو" در دریاچه "دوئی" در کشور جزیره‌ای "وانواتو" در جنوب اقیانوس آرام فوران و گازهای سمی و خاکستر را تا ارتفاع سه هزار متری بالای خود منتشر کرد...

زمین لرزه‌ای به بزرگی 5/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین حوالی شمال غرب بیرجند در استان خراسان جنوبی را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 5/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین حوالی شمال غرب بیرجند در استان خراسان جنوبی را لرزاند

زمین لرزه‌ای به بزرگی 5/3 درجه در مقیاس امواج درونی زمین (ریشتر)، بعدازظهر (جمعه) حوالی شمال غرب بیرجند در استان خراسان جنوبی را لرزاند...