رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رکود بازار صادرات آهن هند

یک صادرکننده از ایسار گفت: قیمت فوب محلی ۵۵–۵۳ دلار در هر تن و هزینه حمل ونقل ۲۲ دلار در هر تن می باشد و قیمت پیشنهادی...

ادامه مطلب