رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

سقوط بهمن در روسیه

یک سخنگوی وزارت موقعیتهای اضطراری روسیه روز سه‌شنبه به خبرنگار ایرنا گفت: گروههای امدادگر برای یافتن...

ادامه مطلب