رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

یافتن فسیل از طریق ماهواره‌ها

در سال 1993، بعد از سه تابستان طاقت‌فرسا در میان تپه‌های عریان و ماسه‌های ژرف « بیابان گبی» مغولستان، گروهی از پژوهشگران و دیرینه‌شناسان موزه تاریخ طبیعی امریکا به یکی از غنی‌ترین لایه‌های...

ادامه مطلب