رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دانشمندان به مدفون کردن گاز دی‌ اکسید کربن تولیدی آلاینده‌ها در کف اقیانوس‌ها می‌اندیشند

دانشمندان چندین کشور جهان به دنبال آن هستند تا طی یک بررسی علمی بی‌سابقه گاز دی‌اکسیدکربن تولید شده به وسیله کارخانه‌ها و اتومبیل‌ها را در اعماق اقیانوس‌ها مدفون کنند.

ادامه مطلب