رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

دانشمند فرانسوی در گفتگو با ایرنا: حیات روی سیارات دیگر می تواند متفاوت از زمین باشد

دانشمند فرانسوی در گفتگو با ایرنا: حیات روی سیارات دیگر می تواند متفاوت از زمین باشد

تهران– ایرنا- از زمان کشف اولین سیاره فراخورشیدی، سیارات فراوانی شناسایی شده اند؛ سیاره هایی که به گفته آن-ماری لاگرانژ دانشمند برجسته فرانسوی، ممکن است هر گونه پیدایش و یا تکامل حیات در برخی از آنها متفاوت از زمین باشد.

ادامه مطلب
اقیانوس ها چگونه می میرند؟

اقیانوس ها چگونه می میرند؟

تهران- ایرنا- اقیانوس ها و دریاها پهنه های آبی ارزشمند به لحاظ تامین مواد غذایی و نیز مسائل آب و هوایی هستند اما این پهنه ها هم دستخوش تغییر شده و بخش زیادی از آنها در حال مردن هستند.

ادامه مطلب