رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منصوب شد

رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم منصوب شد

با توجه به پایان دوره دوساله ریاست گروه­ علوم پایه و بر اساس توصیه مشورتی شورای گروه­ علوم پایه فرهنگستان علوم، طی حکمی از سوی دکتر رضا داوری اردکانی رئیس فرهنگستان علوم، دکتر فرید مُر برای یک دوره دوساله به عنوان «رئیس گروه علوم پایه فرهنگستان علوم» منصوب شد

ادامه مطلب