رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

الماس‌ها بهترین دوستان زمین‌شناسان هستند// ناخالصی الماس می‌تواند نحوه تشکیل قاره‌ها را توضیح دهد!

الماس‌ها بهترین دوستان زمین‌شناسان هستند// ناخالصی الماس می‌تواند نحوه تشکیل قاره‌ها را توضیح دهد!

الماس‌ها قابلیت افشای بسیاری از فرآیندهای زمین‌شناسی را دارند و دانشمندان با تجزیه و تحلیل و ناخالصی‌های موجود در آنها می‌توانند چگونگی ایجاد قاره‌ها را دریابند.

ادامه مطلب
کشف فسیل ۹۵ میلیون ساله از خرچنگ

کشف فسیل ۹۵ میلیون ساله از خرچنگ

گروهی از محققان بین المللی فسیل ۹۵ میلیون ساله خرچنگی به اندازه یک سکه ۲۵ سنتی کشف کرده اند که چشمانی گرد و بزرگ داشته است. این فسیل چشم اندازی به تکامل حیوانات در جهان فراهم کرده است.

ادامه مطلب