رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

کمک فسیل‌های "اشتباه" به کشف حیات در مریخ

کمک فسیل‌های "اشتباه" به کشف حیات در مریخ

در جستجو برای کشف حیات باستانی در مریخ، فسیل‌هایی که موقع رسیدن به مریخ به آنها خواهیم رسید همواره مورد توجه بوده‌اند، اما به تازگی مشخص شده است که برخی فسیل‌ها فقط فسیل‌های واکنش‌های شیمیایی هستند، نه فسیل یک موجود زنده که بتواند به دانشمندان کمک کند.

ادامه مطلب