رويدادهاى زمين و معدن - آرشیو

بدترین رویداد اقلیمی هنوز رخ نداده است

بدترین رویداد اقلیمی هنوز رخ نداده است

ایسنا/خراسان رضوی خبرگزاری فرانسه (AFP) در اوایل سال جاری در گزارشی جدید و تکان‌دهنده از هیأت بین‌دولتی تغییرات اقلیمی سازمان ملل‌متحد (IPCC) بیان کرد که میلیون‌ها نفر در سراسر جهان از گرسنگی، بیماری و گرمای ...

بهبود کیفیت آب‌وهوایی فقط حاصل خانه‌نشینی نبوده است بلکه...

بهبود کیفیت آب‌وهوایی فقط حاصل خانه‌نشینی نبوده است بلکه...

ایسنا/خراسان رضوی خبرهایی که منتشر شدند و حاکی از این بودند که قرنطینه‌های کووید به‌شدت آلودگی را کاهش داده است، بیشتر به دی‌اکسید نیتروژن، NO۲، گاز واکنش‌پذیر منتشر شده از سوخت اشاره داشتند و درک ...