اخبار روابط عمومى - آرشیو

فرصت نام نویسی دردومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان نظام مهندسی استان تهران، دومین دوره انتخابات هیئت مدیره، بازرس و نیز دومین دوره هیئت رئیسه گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران ازطریق رای گیری ...

ادامه مطلب