اخبار روابط عمومى - آرشیو

فرصت نام نویسی دردومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران اعلام شد.

فرصت نام نویسی دردومین دوره انتخابات سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران اعلام شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور سازمان نظام مهندسی استان تهران، دومین دوره انتخابات هیئت مدیره، بازرس و نیز دومین دوره هیئت رئیسه گروههای تخصصی سازمان نظام مهندسی استان تهران ازطریق ...

رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی: سازمان نظام مهندسی معدن یکی از NGO های غیر دولتی و در عین حال رسمی می باشد

رییس کمیته معدن مجلس شورای اسلامی: سازمان نظام مهندسی معدن یکی از NGO های غیر دولتی و در عین حال رسمی می باشد

سازمان نظام مهندسی معدن در حد انتظار ما عمل نکرده است و باید تلاش و فعالیت بیشتری کند. مهندس سجادیان رییس کمیته معدن کمیسیون صنایع و معادن...