اخبار روابط عمومى - آرشیو

طرحی‎ تازه‎‎‎ برای‎ مقابله با آسیب‎ زلزله

لولـه‎ هـای‎ آب‎ در ژاپـن‎ بـطور متـداول‎ از پلاستیک‎‎ تهیه‎‎ و بطور متعارف‎ با لاستیـک بـه یکدیگر متصل‎ می‎ شوند. برخی‎ از این‎‎‎ اتصال‎ ها در جریان زمین لرزه‎ پارسال‎ در منطقه‎ نیگاتا شکست‎ و درپی‎ زمین‎ لرزه‎ شدید ...

ادامه مطلب

نقشه‌های زمین‌شناسی 25.000: 1 بستر مناسب برای عمران و توسعه کشور را فراهم می‌کنند

گروه خبر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور :نقشه‌های زمین‌شناسی اطلاعات جامعی در باره ویژگی های مختلف زمین شامل جنس و سن سنگ‌ها و روابط بین آن‌ها، ساختمان زمین و قابلیت معدنی سنگ‌ها را ...

ادامه مطلب

تهیه نقشه‌های خطر 300 شهر بزرگ ایران در برنامه پنج‌ساله چهارم پیش‌بینی شده است

مهندس خان‌ناظر مدیر بخش زمین‌شناسی مهندسی و زیست‌محیطی سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور در گفت‌و‌گو با خبرنگار گروه خبری این سازمان گفت : نقشه‌ مخاطرات زمین‌شناختی لواسان بز رگ در قالب نقشه‌های ...

ادامه مطلب