اخبار روابط عمومى - آرشیو

به میمنت سفر  مقام معظم رهبری به استان کرمان : مدیریت زمین شناسی جنوب خاوری کشور تجهیز و مرمت می شود

به میمنت سفر مقام معظم رهبری به استان کرمان : مدیریت زمین شناسی جنوب خاوری کشور تجهیز و مرمت می شود

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبر به کرمان ، مهندس محمد تقی کره ای ریاست سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور صبح امروز ضمن بازدید از مرکز زمین شناسی این استان ...

مقام معظم رهبری با فعالیت های سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی آشنا شدند

مقام معظم رهبری با فعالیت های سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی آشنا شدند

به گزارش خبرنگار اعزامی گروه خبرسازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور ایشان در این بازدیدکه با همراهی وزیر صنایع ومعادن ورئیس سازمان زمین شناسی واکتشافات معدنی کشورصورت ...

به منظور حذف موازی کاری در اکتشاف مواد معدنی کشورفعالیت های اکتشافی باید در سازمان زمین شناسی تبلور یابد

به منظور حذف موازی کاری در اکتشاف مواد معدنی کشورفعالیت های اکتشافی باید در سازمان زمین شناسی تبلور یابد

سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور تنها متولی امر اکتشاف و مجری انجام پروژه های اکتشافی در کشور است و هر ارگان دیگری باید تحت نظارت این سازمان به فعالیت های اکتشافی بپردازد.