اخبار روابط عمومى - آرشیو

« در صورت ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری صنایع و معادن بزرگ به بخش خصوصی، امسال بیش از هزار میلیارد تومان سهام واگذار خواهیم کرد.»

« در صورت ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری صنایع و معادن بزرگ به بخش خصوصی، امسال بیش از هزار میلیارد تومان سهام واگذار خواهیم کرد.»

در صورت ابلاغ اصل 44 قانون اساسی در مورد واگذاری صنایع و معادن بزرگ به بخش خصوصی، امسال بیش از هزار میلیارد تومان سهام واگذار خواهیم کرد.»

سهم فعالیت های اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن بایدگسترش یابد

سهم فعالیت های اجرایی سازمان نظام مهندسی معدن بایدگسترش یابد

دکتراحمد خاکزادعضوشورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن کشورو هیأت علمی دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی تهران در گفت و گو با بخش خیر سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور در خصوص عملکرد سازمان ...

سازمان صنایع و معادن استان کرمان: ظرفیت تولید مس را به 500 هزار تن در سال می رسانیم

سازمان صنایع و معادن استان کرمان: ظرفیت تولید مس را به 500 هزار تن در سال می رسانیم

خبرگزاری فارس: مسئولان معدنی استان کرمان درصدد دستیابی به رتبه چهارم تولیدات صنعیت و معدنی کشور با توجه به پتانسیل معدنی بالا در این استان و همچنین رسیدن به نقطه تولید 500 هزار تنی مس ...